Burger

W roku 1917 Otto Aßmann rozpoczyna rzemieślniczą produkcję mebli kuchennych. Firma „Aßmann & Sohn“ buduje w 1927 roku hale zakładowe z przeznaczeniem na produkcję przemysłową. W roku 1947 następuje nacjonalizacja przedsiębiorstwa, które staje się zakładem państwowym (VEB) pod nazwą „Holzverarbeitungswerk Burg“/Zakład obróbki drzewnej w Burg/. W latach 1949 -1987 z polecenia władz prowincji Saksonia-Anhalt produkcja mebli kuchennych odbywa się w zakładzie penitencjarnym. W roku 1953 przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność eksportową i jest stałym wystawcą na targach w Lipsku. W roku 1960 zakończona zostaje produkcja kuchni typu kredensowego, zakład przestawia się na produkcję kuchni do zabudowy. W roku 1990 Urząd Powierniczy z siedzibą w Berlinie przejmuje dotychczasowy zakład państwowy. W roku 1991 posiadając obroty rzędu 5 mln euro i ok. 115 pracowników firma Burger Küchenmöbel GmbH zostaje przejęta przez bau-for-mat Küchen GmbH & Co. KG. Ernst Schulz i Andreas Assner obejmują stanowiska zarządzające. Od tego czasu w firmie dokonano diametralnych zmian w zakresie produkcji, administracji, wysyłki i hal produkcyjnych.