Tax Free/WDT

EKSPORT DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ - WDT


Nasza firma posiada możliwość sprzedaży towarów do krajów członkowskich Unii Europejskiej na zerowej stawce VAT (faktura WDT). Dla firm które są zarejestrowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej stosujemy stawkę VAT 0% na towar który zostaje wywieziony i zamontowany w krajach członkowskich (za wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej).

 

Warunki do zastosowania 0% VAT:

WDT zasadniczo podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT pod warunkiem że:

  • Nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku VAT,
  • Podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Ponadto, aby podatnik mógł zastosować 0% stawkę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE.
 

EKSPORT DO KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ – TAX FREE


Nasza firma oferuje także sprzedaż towarów spoza Unii Europejskiej, Tax Free czyli możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanym “podróżnymi”, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.